Οπτικοακουστική εγκατάσταση στο Institut National d'Histoire de l'Art (INHA).

Στα πλαίσια του Συνεδρίου “Mondes anciens, Nouveaux Regards”, (διοργάνωση: ΑΝHIMA -Anthropologie et Histoire des Mondes antiques), Παρίσι, Διάρκεια 8-11 Ίουνίου 2017.

"Aιγίς": Εγγεγραμμένο δέρμα κατσίκας, αναλόγιο, artist book "Aιγίς" και ακουστικά με ηχητικό έργο.