ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 9: Αποχαιρετισμός στην Ελεύθερη Πόλη. Γεύμα στην Ακαδημία Πλάτωνος (2002). 

 

UrbanVoid09_01

UrbanVoid09_02

UrbanVoid09_03