Ο κατάλογος της έκθεσης φιλοξενεί 25 κείμενα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με το θέμα της έκθεσης (αρχιτέκτονες, γεωπόνοι, βοτανολόγοι, αγρότες-ακτιβιστές, θεωρητικοί). Θα συλλεχθεί και οργανωθεί πλούσιο οπτικό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, εικόνες) με ειδικές θεματικές: Φωτογραφίες αρχείου από την ελληνική αγροτική παραγωγή, αρχείο στερεοσκοπικών εικόνων σπόρων, αρχείο εικόνων αγροτικής δραστηριότητας από την ελληνική τηλεόραση, αρχείο επεξεργασμένων αεροφωτογραφιών αγροτικών τοπίων. Ο κατάλογος είναι δίγλωσσος (ελληνικά και αγγλικά).