Ποίηση, Φωνή, Περιβάλλον. Διάλεξη/performance.
Bar Dasein, Αθήνα 08/12/2009.