Τρεις Κατοικίες στον Άγιο Στέφανο
(σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά καί τόν Δημήτρη Γιαννίση). 

Τα ψηλά πεύκα και τα ξέφωτα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του οικοπέδου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ο πυρήνας της πρότασης βρίσκεται στην αναζήτηση ενός γραμμικού συνόλου που να ελίσσεται στα κενά που αφήνουν τα δένδρα του πευκόφυτου οικοπέδου, τόσο σε κάτοψη όσο και σε τομή. Τμήματα ισογείων όγκων εκτείνονται δεξιά και αριστερά της βασικής γραμμικής πτέρυγας εκμεταλλευόμενα κενά – ξέφωτα για τη δημιουργία ιδιωτικών υπαίθρων, ενώ συγχρόνως χαλαρώνουν το αυστηρό όριο της γραμμικής διάταξης προς το φυσικό περιβάλλον. 

Η ποικιλόμορφη στέψη είναι μια προσπάθεια δημιουργίας εξάρσεων του κτισμένου σε παράθεση με τα υψίκορμα δένδρα του οικοπέδου. Οι διώροφοι όγκοι των καθιστικών παίζουν το ρόλο της διάχυσης του εσωτερικού χώρου σε τομή.