(σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά καί τόν Ζήση Κοτιώνη).
Προτάθηκε ένα ορθογώνιο συγκρότημα εντός του οποίου εναλλάσσονται κλειστοί και υπαίθριοι χώροι εν είδη αυλής. Εξωτερικά το συγκρότημα έχει μοναστηριακό χαρακτήρα, που διαπερνάται από την μεγάλη κεντρική κλίμακα εισόδου.