Διαμόρφωση Μεγάλου Γραφειακού Χώρου (ΚΔΟ) Κέντρου Ελέγχου Οχημάτων, και Σχεδιασμός Επίπλων για Ειδικές Θέσεις Υπολογιστών, των Αστικών Συγκοινωνιών Ο.Α.Σ.Α στο Αμαξοστάσιο της οδού Π. Ράλλη, 2000-2001.
(σέ συνεργασία μέ τόν Δημήτρη Γιαννίση).