Φοίβη Γιαννίση
To Xασαπάκι
10 Φεβ. 2022
Εκθέσεις Ηχος Αντικείμενα
Συνέδριο Walking Art
05 Ιουλ. 2019
Performance Διαλέξεις Performance Διαλέξεις
ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΦΡ ΦΡΦΡΦΡ ΚΚΚΚ Χ ΙΧ ΙΧ Ι ΤΣΟ ΤΡΤΡΤΡΤΡ ΓΙ ΧΕΧΕΧΕ
27 Μάι. 2019
Βιβλία Δημοσιεύσεις Performance Εκθέσεις Αντικείμενα Δημοσιεύσεις Εκθέσεις Αντικείμενα
Έκθεση: "Η πρώτη, τελευταία και παντοτινή Μπιενάλε του Ψηλορείτη"
27 Μάι. 2019
Εκθέσεις Εκθέσεις
ΧΙΜΑΙΡΑ
13 Μάι. 2019
Βιβλία Βιβλία Βιβλία
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Kids
09 Δεκ. 2018
Performance Performance
Κύκλωψ: Ένας Συμβιωτικός Διθύραμβος
10 Σεπτ. 2018
Performance Performance
NΟΜΟΣ_ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15 Οκτ. 2016
Performance Διαλέξεις Performance Διαλέξεις
ΑΙΓΑΙ_Ω. Τραγούδια [Performance I,II]
06 Νοε. 2015
Performance Εκθέσεις Performance Εκθέσεις Performance Εκθέσεις Performance Εκθέσεις
ΑΙΓΑΙ_Ω. Τραγούδια [Ηχητικά έργα]
25 Οκτ. 2015
Ηχος Ηχος Ηχος
ΑΙΓΑΙ_Ω. Τραγούδια [Βίντεο]
24 Οκτ. 2015
Βίντεο Βίντεο Βίντεο Βίντεο
ΑΙΓΑΙ_Ω. Τραγούδια [Αιγίς]
23 Οκτ. 2015
Εκθέσεις Αντικείμενα Εκθέσεις Αντικείμενα Εκθέσεις Αντικείμενα Εκθέσεις Αντικείμενα
ΑΙΓΑΙ_Ω. Τραγούδια [Έκθεση]
22 Οκτ. 2015
Εκθέσεις Βίντεο Ηχος Αντικείμενα Εκθέσεις Βίντεο Ηχος Εκθέσεις Βίντεο Ηχος Εκθέσεις Βίντεο Ηχος Αντικείμενα
ΑΙΓΑΙ_Ω. ΙΙΙ. Performance. EXULAT.
10 Οκτ. 2015
Performance Αντικείμενα
ΑΙΓΑΙ-Ω ΙΙ. Που καρτερούν την άνοιξη.
04 Δεκ. 2014
Performance Βίντεο Αντικείμενα
La cena
16 Μαρ. 2014
Εκθέσεις Αντικείμενα Performance


 

News