Ομηρικά in german, translated by Dirk Uwe Hansen.

Reinecke & Voß publications.

 

 

Critics: 

http://www.l-iz.de/bildung/buecher/2016/01/homerika-verbinden-sich-mythen-irrfahrten-und-die-taeuschungen-des-lebens-zum-grossen-griechischen-gesang-122926

 

http://www.signaturen-magazin.de/phoebe-giannisi--homerika.html

http://diablog.eu/literatur/homerika-phoebe-giannisi-uebersetzung/ 

http://www.fixpoetry.com/feuilleton/kritiken/phoebe-giannisi/homerika