Αστικό Κενό 12: Επίσκεψη, Αναρρίχηση, Ανάβαση στο Νησί του Πατρόκλου, στη Νότια Αττική (2004).

 

UrbanVoid12_01

UrbanVoid12_02

UrbanVoid12_03

UrbanVoid12_04