ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 8: Δράση στό Παλαιό Κτίριο Μύλων Ἁγίου Γεωργίου, Λιμάνι Πάτρας, στά πλαίσια τῆς Γ’ Ἔκθεσης (2001). 

UrbanVoid08_01