ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 7: Παιχνίδι. Δράση στίς Ἐργατικές Πολυκατοικίες τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας. Ε.Μ.Π. Τομέας 3 (2000).