ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 5: Κοίτα τήν πόλη ἀπό κάτω. Πλάνητες. Δράση στήν πλατεία Κλαυθμῶνος (1999).

UrbanVoid05_01