Σύνταξη οριστικής μελέτης για το “Νέο Κτήριο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας” . Υπό κατασκευή. 
(με Ζήση Κοτιώνη, Βάσω Τροβά, Νικόλαο Πλατσά, Κατερίνα Κρίτου, Βάσια Λύρη). 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Το Κτήριο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχεδιάστηκε με τρεις άξονες: 
1. την προσπάθεια τόνωσης των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας, φοιτητών και διδακτικού προσωπικού μέσα από τον πολλαπλασιασμό των χώρων συνάντησης και επικοινωνίας, 
2. την διαπερατότητα και επικοινωνία του κτηριακού με τους εξωτερικούς χώρους, 
3. τη ελαχιστοποίηση του ενεργειακού του αποτυπώματος. 

Δύο παράλληλοι επιμήκεις κτηριακοί όγκοι που περιέχουν αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα αλλά και γραφειακούς χώοους και εργαστήρια διαχωρίζονται από έναν φυτεμένο ενδιάμεσο κενό υπαίθριο χώρο με τον οποίο επικοινωνούν και οι οριζόντιες κυκλοφορίες στους ορόφους.
Εξασφαλίζεται έτσι μία πορώδης κατασκευή με επικοινωνία μεταξύ κλειστών και ανοιχτών χώρων αλλά και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας μεταξύ τους. Τέλος η νότια όψη σχεδιάζεται ως πανέλο με ανοίγματα δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο προς το δρόμο, που τονίζει το ακαδημαικό προφίλ του τμήματος στην είσοδο της πόλης όπου βρίσκεται.