Πρόταση γιά Οικοδομήσεις της Πυρας στην Biennale Νέων Καλλιτεχνῶν Χωρῶν τῆς Μεσογείου (σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά καί τόν Ζήση Κοτιώνη). 

Η δομή της πυράς με τα κενά και τα πλήρη και την εναλλαγή δομικών στοιχείων κτίζεται σε μικρούς πύργους-μνημεία

.