(σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά)

Το κτίριο συνδυάζει καταστήματα στο ισόγειο με γραφεία στους ορόφους. Η θέση του μπροστά στον σταθμό του ήλεκτρικού ώτρυνε την εκδίπλωση ενός περίβλεπτου κτιρίου με καμπύλη απότμηση, και εξώστες σε διαδοχική εσοχή που να προσομοιάζει με καράβι. Το καράβι έχει ριζώσει δίπλα στις γραμμές όπου κυκλοφορούν σφυρίζοντας τρένα.