Διαρρύθμιση Εσωτερικού Διαμερίσματος στην Οδό Καλλιδρομίου, στήν Ἀθήνα, 

(σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά). 

Το διαμέρισμα αυτό κτισμένο την δεκαετία του 1940, διώροφο, είχε το πλεονέκτημα εκτός της διαμπερότητας, και της ύπαρξης δύο εσωτερικών αυλών-μεγάλων φωταγωγών. Έτσι, μετά την κατεδάφιση των εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων προέκυψαν χώροι φωτισμένοι πολλαπλά. Τα νέα χωρίσματα που δημιουργήθηκαν έχουν την μορφή διαχωριστικών επίπλων-ντουλαπιών που προσανατολίζονται είτε μονόπλευρα είτε αμφίπλευρα.