Ηχητικό έργο.

Εκφωνήσεις πλανόδιων πωλητών Ρομά και προφορική ποίηση.

Συμμετοχή στην Ημερίδα “Building Together”

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ερευνητικό Πρόγραμμα EU-ROMA Action 02. 

Ποίηση: Φοίβη Γιαννίση