Φωνή: Φοίβη Γιαννίση, Αλέξανδρος Κοτιώνης, Ισαβέλλα Μαρτζοπούλου, Χριστίνα Μητσοπούλου, Nicolas Rémy

Ηχογραφήσεις Studio: Νίκος Βαμβακάς, Ε.Π.Ε.Ο.Τ. Πανέπιστημιο Θεσσαλίας

Μοντάζ ήχου: Νανά Βοσδογάνη

Σχεδιασμός και κατασκευή artistbooks: Σεβαστιάνα Κωνστάκη