Αχινοί, Ποιήματα, Μαύρο Μουσείο, Αθήνα, 1995.


Σχέδιο εξωφύλλου: Ζάφος Ξαγοράρης