Μάθημα Επιλογής

Διδάσκουσα: Φοίβη Γιαννίση

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αφορά την εισαγωγή στον Χώρο του Λόγου, γραπτού και προφορικού. Εξετάζονται θέματα όπως: Χώρος των κειμένων και χώρος της ανάγνωσης, χώρος της μεταφοράς και της μετωνυμίας, χώρος της μνήμης και του εαυτού, χώρος της κατοίκησης και τοπίο, χώρος και ταυτότητα προσώπου, όπως αναγιγνώσκεται και δημιουργείται με την γραφή. Επίσης εισάγεται το θέμα της κατασκευαστικότητας της γραφής και η σχέση της ποιητικής του λόγου με εκείνη του χώρου. Τέλος ερευνάται το θέμα της ανάγνωσης in situ, της φωνής και του περιβάλλοντος, η σχέση του γραπτού λόγου με την ακουστική πρόσληψή του, τον τόπο, τον καιρό, και την στιγμή.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τρόπος διεξαγωγής: Διαλέξεις με ανάγνωση και σχολιασμό κειμένων που αφορούν περιγραφή και παραγωγή χώρου μέσα από τον λόγο. Παρουσίαση θεωρητικών κειμένων ποιητικής και ανάλυσή τους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα της λογοτεχνίας. Συζητήσεις υπό μορφή σεμιναρίου κειμένων επιλογής των φοιτητών. Παραγωγή κειμένων από τους φοιτητές. 

Η Τελική Παρουσίαση του μαθήματος είναι μία ανάγνωση κειμένων σε δημόσιους χώρους της πόλης του Βόλου. Το 2010 το θέμα των κειμένων ήταν η θάλασσα, και η παρουσίαση ήταν μία σειρά αναγνώσεων από τους φοιτητές μέσα σε μία διαδρομή του λεωφορείου της γραμμής Βόλος-Πλατανίδια. Στην τελευταία στάση, επιστρέφοντας στον Βόλο, κατεβήκαμε από το λεωφορείο στην παραλία του Αναύρου, όπου ο πολιτικός πρόσφυγας από το Αφγανιστάν και φοιτητής Mehdi Salehi διάβασε ποιήματα προς τη θάλασσα από όπου ήλθε και σκόρπισε γράμματα φαρσί στην άμμο. 

 

Μοντάζ: Λήδα Κυριακού