Γερμανική έκδοση του βιβλίου Ομηρικά. 2016

Μετάφραση: Dirk Uwe Hansen

Εκδόσεις: Reinecke & Voß, Leipzig: 2016.

 

 

Κριτικές:

http://www.l-iz.de/bildung/buecher/2016/01/homerika-verbinden-sich-mythen-irrfahrten-und-die-taeuschungen-des-lebens-zum-grossen-griechischen-gesang-122926 

https://diablog.eu/literatur/homerika-phoebe-giannisi-uebersetzung/

http://www.signaturen-magazin.de/phoebe-giannisi--homerika.html

http://www.fixpoetry.com/feuilleton/kritiken/phoebe-giannisi/homerika

http://diablog.eu/el/logotechnia/homerika-phoebe-giannisi/