Ραψωδία, Εκδόσεις Gutenberg, 2016. 

Τι άραγε μπορεί σήμερα να είναι η λυρική ποίηση; Η Ραψωδία ράπτει μεταξύ τους έξι ενότητες έργων για το τώρα: τον καιρό, τη στιγμή, την εποχή, την αλλαγή, τη μεταμόρφωση, το ρυθμό, τη διάβαση, το διάστημα, τη φθορά και τον θάνατο. 
Μέσα από αυτές τις θεματικές, η Ραψωδία διαπραγματεύεται ως ποικιλία μορφών το ζήτημα της θέσης των υποκειμένων τής γραφής και της σχέσης τους με τη φωνή, το τραγούδι, την ανάγνωση. Ξεκινά από πεζά ποιήματα / μονολόγους, περνά από σύντομα και μεγαλύτερα αποσπάσματα, δανεικά και νέα, για να καταλήξει στο τελευταίο μέρος του βιβλίου σε ποιήματα-δοκίμια σωματικής φιλολογίας, παρτιτούρες παράστασης και εκφώνησης.