Ραψωδία
Performance ανάγνωσης στην παρουσίαση της συλλογής Ραψωδία, Ρομάντσο, Αθήνα.