Κατάλογος που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 3η πράξη της Πρώτης, τελευταίας και παντοτινής Μπιενάλε του Ψηλορείτη με επιμελητή τον Σταμάτη Σχιζάκη.  

Πρόκειται για την εγγραφή του ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΦΡ ΦΡΦΡΦΡ ΚΚΚΚ ΧΕΙΧΕΙΧΕΙ ΤΣΟ ΤΡΤΡΤΡΤΡ ΓΙΕΧΕΧΕΧΕ της Φοίβης Γιαννίση εντός και εκτός του μονοπατιού προς τον Τίμιο Σταυρό στις 27 Μαΐου 2019.

Οι στίχοι προέρχονται από το βιβλίο της Φοίβης Γιαννίση “Χίμαιρα” που εκδόθηκε το 2019 στην Αθήνα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Οι φωτογραφίες και η επιμέλεια καθώς και το επιμελητικό κείμενο είναι του Σταμάτη Σχιζάκη.