Κεφάλαιο στο "Anne Carson / Antiquity", επιμέλεια Laura Jansen, Bloomsbury Academic, Μεγάλη Βρετανία, 2021

Τίτλος κεφαλαίου _ Chimeras: Empty Space and Melting Borders