Τettix Performance II: Εκφώνηση/performance και προβολή video Έα Εκείνα: Poetic Ρesearch Bureau. Los Angeles, Chinatown, The PRB @ The Public School, 951 Chung King Rd. Los Angeles, CA. 11/03/2012. PHOEBE GIANNISI & AMANDA ACKERMAN.

tettix_II_la_poetic_research_bureau_01

tettix_II_la_poetic_research_bureau_02

 

περισσότερες εικόνες