Περιοδικό Λόγου καί Τέχνης Μαύρο Μουσείο, Αθήνα, Τεύχη 1-7.