Τettix Performance I: Εκφώνηση/performance: Διοργάνωση Susan Gevirtz.
EcoPoesis. San Francisco 10/03/2012.