ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 1: Δράση στόν κενό χῶρο μεταξύ τῶν ὁδῶν Τάκη, Ἁγίων Ἀναργύρων καί Λεπενιώτου, περιοχή Ψυρρῆ. “Ἀκίνητα Ἀνεπίδεκτα Δικαιωμάτων”, μέ Ζάφο Ξαγοράρη, Κατερίνα Βαρδάκα, Ἀριστείδη Ἀντονά, Ζήση Κοτιώνη (1998).

UrbanVoid01_01