Διάλεξη με τίτλο Song and procession in Ancient Greece
στο CaixaForum στις 13 Μαρτίου 2014, Βαρκελώνη 

See the Program_Mediterranean_from_Myth_to_Reason

 βλ. πρόγραμμα