Ἐπτά Κείμενα γιά τό Κτίριο, (σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά, και τόν Ζήση Κοτιώνη), Μαύρο Μουσείο, 1988, Ἀθήνα.