Τό Δοχεῖο, Mαύρο Μουσείο, Ἀθήνα, 1988

(σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά, σχέδια: Ζάφος Ξαγοράρης) 

Μέ ἀφορμή τόν ἀριστοτελικό ὁρισμό τοῦ χώρου μέ βάση τό δοχεῖο, πλέκεται μία ἀνάγνωση τῶν διπόλων μέσα-ἔξω, φῶς-σκιά, ὕλη-ἄυλο, περίβλημα-ἄνοιγμα, εἴσοδος-ἔξοδος, πού προκύπτουν ἀπό τό θέμα τοῦ ὁρίου.