Ηχητική εγκατάσταση.
Ομαδικό έργο ΤΑΜΑ-project “SIDE EFFECTS”.
Xe Biennale Lyon (16/09/2009-03/01/2010), “Le spectacle du quotidien” (commissaire: Hou Hanru, Directeur artistique: Thierry Raspail), Τμήμα Έκθεσης Vivons Ensemble.