Κατάδεσμοι/Ερωτικά Ξόρκια. Performance ποίησης και προβολή έργου video στο Dasein Festival. 3η Διεθνής Λογοτεχνική Συνάντηση DASEIN. Αθήνα, 08/05/2010.