(σέ συνεργασία με τον Ζάφο Ξαγοράρη)

Προτείνεται τμηματική επιχωμάτωση της αρχαίας Αγοράς της Αθήνας με σκοπό τη δημιουργία ενός ανοικτού δημόσιου χώρου. Ειρωνική αναφορά στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας και αναφορά στον Robert Smithson.