Ραμαζάνι, Ποιήματα, Μαύρο Μουσείο, Αθήνα, 1997.


Σχέδιο εξωφύλλου: Ζάφος Ξαγοράρης