Διοργάνωση (μαζί με Μαρία Παπαδημητρίου) και Συμμετοχή στο Διεθνές Εργαστήριο Foodprint.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Μονή Πάου Αργαλαστής 19-29/8/2009. 

Το Διεθνές Συμπόσιο “FoodPrint” αποτέλεσε την ιδιαίτερη πολιτισμική συνθήκη κατά την οποία συμβίωσαν κάτοικοι της περιοχής με καλλιτέχνες, θεωρητικούς της τέχνης, αρχιτέκτονες, καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σκοπός του συμποσίου ήταν η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των κατοίκων του Νότιου Πηλίου. Οι ανθρωπολογικές πρακτικές -με σημείο αναφοράς την κατανάλωση της τροφής- συναρτώνται με τον ιδιαίτερο αυτό τόπο: η ποικιλομορφία του τοπίου κάνει εφικτές τόσο τις παράκτιες, ημιπεδινές και ορεινές καλλιέργειες, όσο και την κτηνοτροφία και την αλιεία, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν γηγενείς οικολογίες, που λειτουργούν αντιπροσωπευτικα ως προς ένα ευρύτατο φάσμα της μεσογειακής διατροφής. Οι συμμετέχοντες, μέσω επιτόπιας παρατήρησης και παραγωγή συνεντεύξεων από τους κατοίκους, κατέγραψαν όλες τις διαδικασίες, από την καλλιέργεια της γης, την εκτροφή των ζώων και τις αλιευτικές πρακτικές, τη συγκομιδή και την επεξεργασία των βρώσιμων πρώτων υλών, την αποθήκευση, τη μεταποίηση, και την βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων μέχρι την παρασκευή του φαγητού και την κατανάλωσή του. Το συμπόσιο ολοκληρώθηκε με μία βουκολική γιορτή. 

Οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτές, ενσωματώνονται ως ίχνη -με όρους αυτάρκειας- σε αυτό που ονομάζουμε τροφή, αποτελούν αναπόσπαστες εκδοχές του πολιτισμού και παράγουν συλλογικότητες, όπως ακριβώς ένα γεύμα-από-κοινού, αποτελεί την ιδρυτική συνθήκη κάθε συμβίωσης.

http://www.arch.uth.gr/el/activities/263