Σχεδιασμένο από την Ίριδα Λυκουριώτη σε συνεργασία με τη Φοίβη Γιαννίση. 

Κατασκευασμένο από τη Σεβαστιάνα Κωνστάκη. 

H Συσκευή Από Στήθους είναι ένα ένδυμα Ανάγνωσης και Εκφώνησης Ποίησης.

Κατασκευάστηκε ως μία απάντηση στο κείμενο του Jacques Derrida "Che cosa e la poesia", όπου η ποίηση θεωρείται ως κάτι που πραγματώνεται μόνο par coeur, που στα γαλλικά έχει την διπλή σημασία του "απο στήθους", "απέξω" όπως λέμε, και "εκ στήθους", που βγαίνει από το στήθος. 

Εδώ το στήθος νοείται ως καρδιά και ως θηλυκό στήθος μαζί.  

Ταυτόχρονα το αντικείμενο θέλει να θυμίσει το τζιτζίκι που αφήνει πίσω του στην αρχή του θέρους το έκδυμά του ώστε να ενηλικιωθεί, να βγάλει φτερά και να μπορέσει να τραγουδήσει. 

"Η Συσκευή Απο-Στήθους Εκφώνησης / Έκδυμα είναι ένα ένδυμα για ποιητές που δημιουργεί μια προέκταση του στήθους, η οποία επιτρέπει τη στήριξη φύλλων χαρτιού σαν αναλόγιο. Το ένδυμα λόγω του διάφανου υλικού του παραπέμπει σε έκδυμα νύμφης τζιτζικιού ενώ λόγω του σχήματός του μεταμφιέζει τον ποιητή σε φτερωτό έντομο. Το εννοιολογικό αυτό ένδυμα αντιπροτείνει στην πρακτική της αποστήθισης μια ανάγνωση από-στήθους, από καρδιάς." — Σταμάτης Σχιζάκης