Συμμετοχή της ομάδας του Αστικού Κενού στην ομαδική έκθεση με θέμα Architectural Transparencies, Χριστίνα Πετρηνού (επιμ.), με τη δράση 13 (Υπερ-Αστικό Κενό: Τρόφιμα και Άλλα 2).

Γκαλλερί Ιλεάνα Τούντα, 16/03 - 06/05/2006.

Η συμμετοχή στην έκθεση αποτελείτο από μία δράση συλλογής τροφίμων που έφτασαν στην Αθήνα με αστικές συγκοινωνίες από διάφορα μέρη της ελληνικής επαρχίας. Την παρουσίαση των φαγητών και το άνοιγμα των δεμάτων με αναφορά στους τόπους προέλευσης ακολούθησε η κατανάλωσή τους από τους επισκέπτες. Κατ’αυτόν τον τρόπο υλοποιήθηκε στην κυριολεξία και έγινε ορατή στον χάρτη η τροφοδότηση και ο μεταβολισμός των αστικών σωμάτων από το έδαφος της γης του συνόλου της ελληνικής επικράτειας.

 

 

UrbanVoid13_01

UrbanVoid13_02

UrbanVoid13_03

UrbanVoid13_04

UrbanVoid13_05