ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 2: Δράση στόν κενό χῶρο στήν ὁδό Κατσικογιάννη. Ἀνάγνωση, προσωρινή ἐνεργοποίηση της περιοχής Ψυρρῆ (1998).

 

UrbanVoid02_01

UrbanVoid02_02