Εργαστήριο Μ. Σταθόπουλου και Πισίνα στη Νεροτριβιά Ευβοίας
(σε συνεργασία με τον Αριστείδη Αντονά και τον Δημήτρη Γιαννίση).
Το εργαστήριο, που βρίσκεται σε οικόπεδο εν επαφή με την κατοικία, περιέχει γραφείο και κλειστή πισίνα που το καλοκαίρι ανοίγει με παράθυρα σε όλο το μήκος της μακριάς πλευράς της.