(σέ συνεργασία μέ τούς Σουζάνα Ἀντωνακάκη, Ἀριστείδη Ἀντονά, Δημήτρη Γιαννίση, Ἔφη Κουμαριανοῦ, Οὐρανία Στεφανοπούλου).
Β' Διάκριση σέ Διαγωνισμό Μελέτης Κατασκευῆς. 

Η μελέτη αφορούσε τη σχεδίαση μίας πλατείας “στάσης” δίπλα στο Δημαρχείο Κρωπίας, και περιλάμβανε τη σχεδίαση μίας Παιδικής Χαράς, ενός αναψυκτήριου και δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη σχεδίαση των στοιχείων της παιδικής χαράς καθώς και στην παιδική χαρά στο σύνολό της. Προτάθηκε η δημιουργία ενός τεχνητού χωμάτινου λοφίσκου, στον οποίο πάνω είχε σχεδιαστεί μία διαδρομή. 

Η διαδρομή οδηγούσε, μέσω διαφόρων φυσικών εμποδίων, σε κατασκευές παιχνίδια, που συγκροτούσαν το χώρο του παιχνιδιού. Ένα τέτοιο εμπόδιο ήταν και ένα τεχνητό ρυάκι που ξεκινούσε από το λοφίσκο και τον κατέβαινε για να συγκεντρωθεί στο επίπεδο της πλατείας. Το αναψυκτήριο, δίπλα στη παιδική χαρά, ήταν τοποθετημένο έτσι ώστε ο βασικός του όγκος να διαχωρίζει δύο καθιστικά ύπαιθρα. Ένα από τη μεριά της παιδικής χαράς, που να εξυπηρετεί και τα παιδιά, και ένα δενδρόφυτο ήσυχο ύπαιθρο από την άλλη μεριά.