(σέ συνεργασία μέ τούς Ἀριστείδη Ἀντονά, Δημήτρη Γιαννίση, Ζήση Κοτιώνη, Ζάφο Ξαγοράρη). 
Εὔφημος Μνεία. 

Η πρόταση επιχειρεί να αποδώσει ένα πολιτικό χαρακτήρα στην πλατεία αδειάζοντάς την και μετατρέποντάς την σε χώρο συγκέντρωσης του πλήθους. Το άδειασμα της πλατείας γίνεται θέμα αρχιτεκτονικών διευθετήσεων όπου όλα τα διατηρητέα στοιχεία της πλατείας μετακομίζονται στις παρυφές του άδειου χώρου με cut and paste. Οι σκάλες αποκόπτονται στο κέντρο του χώρου και ο άδειος πολιτικός χώρος επιστρώνεται με χώμα, καθρέφτη του εσωτερικού της αττικής γης.