(σέ συνεργασία μέ τόν Ἀριστείδη Ἀντονά, τόν Ζήση Κοτιώνη καί τή Μαρία Σωτηροπούλου).

Η κατοικία διχοτομείται κατά μήκος από την είσοδο-κλιμακοστάσιο ώστε στον όροφο να δημιουργηθούν 2 διακριτά τμήματα, ένα για τα παιδιά και ένα για τους γονείς. Η κατοικία διχοτομείται και κατά πλάτος, ενώ από την πίσω, την πιο ήσυχη, πλευρά του οικοπέδου, τοποθετείται το διώροφο, χωρισμένο στα δύο, καθιστικό που βλέπει προς την αυλή.