Πολυώροφο Κτίριο Στάθμευσης Αυτοκινήτων της Εταιρείας Bussing A.E. στο Βοτανικό Αθήνας. Σε συνεργασία με τον Δημήτρη Γιαννίση.